Desde 101,99 

Uniform valid for various martial arts. Made with first quality cotton.

KARATE GI, TOKAIDO BUJIN SHIRO-KURO, 14 OZ., BLACK 1
KENPOGI BUJIN SHIRO KURO TOKAIDO, 14 OZ., BLACK
Categories: , , , ,