Desde 78,85 

Karategui con corte para Kata.

Kamikaze karategui Premier WKF
Kamikaze Karategui Premier Kata WKF